Remissvar på förslag på ny vattenlag

Ålands landskapsregering har begärt synpunkter på förslaget till ny vattenlag.
Styrelsen för Rädda Lumparn skickade idag in sitt remissvar, som finns att läsa nedan.

Remissvar förslag till vattenlag Rädda Lumparn rf 23.1.2023

Bilaga Remissvar Rädda Lumparn_Bräddningar, Rapport_010121