Om Lumparn

Lumparn är en cirka 10 kilometer lång och bred öppen havsfjärd (60° 10’ N 20° 09’ Ö), som gränsar mot Sund, Saltvik, Finström, Jomala, Lemland,  Lumparland och Vårdö.

Det största djupet är på 35 meter och det ligger i den östra delen av fjärden invid ön Trollskär. Medeldjupet är 20 meter. Fjärden har ett flertal vikar, vilka sträcker sig åt olika håll. I Lumparn finns ett fåtal mindre öar.

Lumparn är Ålands våta hjärta – där simmar vi längs stränderna, paddlar, fiskar, ror, färdas över, åker skridskor och njuter av utsikten från land.

Historia

Innanhavet Lumparn bildades vid ett meteoritnedslag för miljontals år sedan. Nedslagskratern har en diameter på 7–10 kilometer och ligger helt under havsbottnen, täckt av flera lager sediment.

Stränderna vid Lumparn är ett av de få ställen i Finland där fossil kan hittas. Åldern på kratern lär ska vara 500–1 200 miljoner, alternativt cirka 1 miljard år.

Lisa Henkow i Naturmorgon i P1 , Sveriges Radio, 27 augusti 2022

Sveriges Radios inslag om Lumparn där författaren Carina Karlsson och Eva-Lotta Kastilan-Ezer berättar om Lumparn och dess vatten.

Ekologisk status

Att bedöma den ekologiska statusen i Ålands skärgård är lagstadgat inom ramen för EU:s ramdirektiv för vatten och EU-direktivet om en marin strategi och utförs per 7 års perioder. Här finns en karta över den senaste klassificeringen.

Inga vattenområden på Åland har hög eller god ekologisk status. Lumparn har klassificerats med Måttlig ekologisk status. Stora vattenområden på fasta Åland och vikar från Lumparn har en Otillfredsställande ekologisk status. Vikar i Jomala och sjöar i Sund har Dålig status

Enligt forskning är vattenkvaliteten i de inre delarna av Lumparns vikar sämst, speciellt i Ämnäsviken och Kaldersfjärden. 

Själva Lumparn är i jämförelse i bättre skick än dess vikar – dock inte bra – men det finns små tecken på att situationen håller på att förbättras. Vi måste därför fortsätta värna om våra vatten!

Nästa klassificering för ekologiska status kommer att göras för åren 2018-2024, men Rädda Lumparn har bett miljöbyrån och Husö biologiska station att ta fram en preliminär klassificering för vattenområdena i och kring Lumparn redan nu, med hjälp av grafer med mera aktuell data (siktdjup, klorofyll, totalkväve och totalfosfor). 

Hur ser det ut hos dig?

Hur ser omgivningen ut? Vilka utsläpp finns i närheten? Utred och ta hjälp!
Det finns bidrag att söka för restaureringsåtgärder, t.ex. genom Ålands landskapsregering, Leader Åland, Östersjöprojektet (ÅAB) och Sven-Erik och Lena Holmbergs miljöstiftelse. Rädda Lumparn kan även i mån av möjlighet bistå med inköp av konsultering, delta som samarbetspart eller hjälpa till att projektera.

Fisken i Lumparn

De huvudsakliga problemen i Lumparnområdet verkar vara kopplade till övergödning, men även tecken på överfiske finns enligt forskningen. Studier har visat att förekomsten av stor gös (>40 cm), som är en stor rovfisk, har minskat i Lumparn. Mörtfiskar har under denna period istället blivit vanligare, vilket är ett tecken på högt fisketryck och eutrofiering. I Fiskeribyråns (ÅLR) provfisken i Lumparn 2017 var mörten för första gången den vanligaste arten i fångsten. Rädda Lumparn arbetar genom olika projekt för att uppmuntra till att konsumera mörtfisk som t.ex braxen.
Läs mer om det här >>

Länkar

Forskningsrapporter från Husö biologiska station som inkluderar information om Lumparn:

Sidan är under uppbyggnad. Mer information på kommande.