Om föreningen

Föreningen Rädda Lumparn grundandes den 4 april 2014 för att invånarna runt Lumparn var bekymrade för sina närvatten, dvs själva Lumparn och dess vikar. En kärngrupp, bestående av Danne Sundman, Runar Karlsson, Carina Aaltonen och Lotta Nummelin skissade på stiftelseurkund och stadgar, samt kallade till ett första konstituerande möte. Mötet hölls den 8 april i Lemlands skola. Av de ca 40 deltagare skrev 26 under stiftelseurkunden och stadgarna för föreningen godkändes, varefter föreningen registreras i föreningsregistret.

Föreningens syfte är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation. Vi håller årsmöte en gång i året för våra medlemmar.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

  • initiera, koordinera, stöda och genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder I området
  • informera om Lumparns tillstånd, uppföljning av det och de utförda åtgärderna
  • opinionsbildning för att väcka intresse och öka förståelsen för Lumparns vattenmiljö
  • ansöka om finansiering för åtgärder

Styrelsen 2022

Ordf. Brage Wilhelms
Björn Gustbee
Carina Aaltonen 
Carina Karlsson
Rauli Lehtinen
Robert Söderdahl
Rose-Marie Eriksson

Tomas Mörn (suppleant)
Erika Brenner (suppleant)
Christofer Eriksson (suppleant)
Jouni Jylhä (suppleant)
Roger Henriksson (suppleant)
Johan Willstedt (suppleant)

Informationsspridning och opinionsbildning

Lumparnvälgörarna

Lumparnvälgörarna är en artikelserie skriven av Giséla Linde under 2018. 

Klicka på personerna för att läsa mer!

Till minne av föreningens initiativtagare, grundare, ordförande, vän och bundsförvant.

Danne Sundman (1973-2018)

HAVSVÅGOR

Den våg
som bryts mot land
dör inte bort,
den ändrar form

Den finns i strandens linje
Den finns i klippans släta hällar
Den finns i fjäderdräktens silverstänk
hos fåglarna i flykt
mot horisonten

Carina Karlsson