Håll Lumparn ren- Braxen och hjältarna

Projekt 2021-2023

Den tecknade Braxen-fisken är en figur skapad av Sandra Törnroth, på uppdrag av Rädda Lumparn. Figuren ska på ett enkelt och roligt sätt åskådliggöra vad vi alla, var
och en, kan göra för att förbättra vattenmiljön i Lumparn. Projektet består, förutom av figuren, av riktade besök till barnfamiljer och olika sammanhang där barn och unga finns. De som genomför projektet är kulturarbetare, till exempel skådespelare, författare och musiker, som genom ord och ton berättar om Lumparn och alla dem som lever där. Rädda Lumparns braxen-fisk kan också besöka Folkhälsans simskolor, Ålands Naturskola och medverka i Åland 100.

När Braxen introducerats för de åländska barnen ska de börja med att döpa hen. Sedan ska de hitta nämnda brax (på skyltar) på simstränder och i småbåtshamnar, där fisken påminner om hur viktigt det är att inte belasta Lumparn – varken med skräp eller näring. Målgruppen är alla som vill bli och känna sig som hjältar och hjälpa Braxen att hålla Lumparn ren. (Förebilden till detta projekt är kampanjen Håll skärgården ren och deras Sop-Sälle). Målet är väcka intresse och engagemang, förändra attityder och få människor att förstå att det vi gör på land får konsekvenser för havet och Lumparn.

Skyltar med den illustrerade braxen och korta uppmaningar placeras ut på de ställen människor samlas vid Lumparns stränder. Vykort och tygväskor med braxen-fisken trycks upp och delas ut/säljs vid Rädda Lumparns evenemang för att ytterligare göra figuren känd och etablerad som en symbol för lokalt vattenskyddsarbete på gräsrotsnivå. Även korta filmer på sociala media produceras för att uppmana till hjältedåd av var och en som är på filmerna.
Projektet planeras göra i samverkan med andra föreningar och aktörer. Initialt har föreningen tagit kontakt med Folkhälsan, Ålands naturskola och Litteraturföreningen.
För att planera och genomföra projektet anlitas en projektledare som får anlita kulturarbetare, samordna evenemang tillsammans med övriga föreningar och samarbetspartners samt ansvara för projektbudgeten och redovisning.

Projektledare: Demayaheya Ab, Eva-Lotta Kastilan Ezer
Kontakt: 0457 34560641, ekastilan@gmail.com

Projektet delfinansierades av PAF-medel, Ålands landskapsregering.