Lumparnvälgörare Carina Aaltonen & Danne Sundman

VI VILL GE PLATS FÖR MÄNNISKOR ATT ENGAGERA SIG

Text: Giséla Linde

Från övergödd sörja till friska vatten där både fisk och människor trivs – det är målet för Rädda Lumparn.

– Vi är en liten förening med stor maktfaktor, säger ordförande Danne Sundman.

För sisådär 700 miljoner år sen slog en meteorit ner mitt på det vi idag kallar Åland, och skapade en havsfjärd med kalkrik botten och lustig form. När landet så småningom befolkades var vattnet länge mer framkomligt än landvägen, och Lumparn blev skådeplats för allt från krig till friarfärder. Men under årens lopp har ökande utsläpp från människans olika verksamheter läckt ut via diken och vikar, och förvandlat Lumparn till en övergödd katastrofzon.

Föreningen Rädda Lumparn grundades 2014 av bekymrade invånare från kommunerna runt vattnet: Sund, Saltvik, Finström, Jomala, Lemland och Lumparland.

– Lumparn var lite bortglömd när vi började. En lite skumpig och illa omtyckt fjärd som ingen egentligen brydde sig om, säger Danne Sundman.

– När jag fick veta hur illa det var ville jag göra något konkret, säger viceordförande Carina Aaltonen.

– Östersjön är för stort och abstrakt. Men vi är många som har badat i Lumparn som barn och fått våra första kallsupar här. Det blir mer begripligt och känns närmare: här går det att göra något.

– Vi jobbar extremt lokalt. Men skulle det finnas hundra föreningar som Rädda Lumparn i en ring runt Östersjön skulle det göra skillnad också för helheten, säger Danne.

 

Sen starten 2014 har den lilla föreningen åstadkommit en hel del. Föreläsningar, forskarbesök och kulturupplevelser. Opinionsbildning och påtryckningar. Skyddszon och reningsdamm. Samarbeten med andra föreningar kring vattenskydd och fiskvård, egen dokumentation och Youtube-kanal. 

En av Rädda Lumparns specialare är dikesvandringarna, där man följer ett dike från Lumparns strand och utforskar det på vägen uppströms.

– Ett dike kan verkligen berätta hur det mår, säger Danne.

– Växtarterna säger vilka utsläpp som finns, vi ser var det finns hushåll och åkermark, vi hittar problem och platser där vi kan göra något. Och folk får ställa frågor till vår guide Peter Feuerbach, som är otroligt bra på att förklara. Vi lär oss nya saker hela tiden.

 

Kompetenshöjningen gynnar inte bara föreningen, utan ger aktiva medborgare som vågar ta plats i samhället. Som när breddningen av Jomala kommuns pumpstation förde ut hundratals kubikmeter orenat avloppsvatten i Lumparn och flera av föreningens medlemmar aktivt tog kontakt med kommunen.

– Vi vill skapa en plattform där människor kan engagera sig, ta ansvar ha trevligt medan man påverkar, säger Carina.

 

På bara några få år har Rädda Lumparn blivit en maktfaktor att räkna med i det åländska samhället. Framgångsreceptet?

– Vi lyckades få rätt människor att komma tillsammans och vi har lyckats hitta rätt attityd, säger Danne.

– En grundprincip är att inte döma. Största knuten är träsksystemet i Sund, ett system av fem sjöar med utlopp i Finbyviken. Till en av dem, Träsk, går diken från bland annat Ålandskomposten och Guttorps fiskodling, och den här fördärvade sjön har väckt mycket känslor. I Rädda Lumparn har vi lyckats samla folk som inte träffats på många år, och tonen är konstruktiv: Ja, det har gått på tok. Men vi söker inte syndabockar, utan lösningar. Vad kan vi göra nu? Hur kan vi få bort belastningen och restaurera sjöarna så de mår bra igen?

– Vår strategi har från början varit att bryta ner forskarnas fikonspråk så att vanliga människor kan förstå vad som händer, säger Carina.

– Det är också viktigt att inte bara prata, utan få till konkreta åtgärder. Att göra saker och se grävmaskinerna arbeta, men också att fira invigningarna. Vi har roligt tillsammans.

 

Carina Aaltonen och Danne Sundman är samspelta och inspirerade, deras glöd är smittande, och bara under intervjuns gång föds flera nya idéer som genast vill ut i världen.

– Vi är nog ganska otåliga, säger de båda och skrattar.

– Vi vill ta tag i saker direkt, och det ska hända med en gång. Det kommer att ta tid innan insatserna för Östersjön börjar märkas. Därför måste vi börja nu.