Finbydiket

Lokalbefolkningen runt det så kallade Finbydiket hade under många år noterat att miljön där försämrats.

När Rädda Lumparn arrangerade en dikesvandring i Finbyområdet under ledning av experten Peter Feuerbach 2016 konstaterades att den lilla insjön Träsk är grovt förorenat och att utredning bör göras på olika alternativ till saneringsåtgärder. Även de efterkommande vattendragen är i mycket dåligt skick.

Under 2019-2020 tog föreningen fram rapporten “Finbydiket – hur blev det såhär?”  inom ramen för projektet ”Vad behöver göras i Finby-området – fokus på näringsämnen”. Rapporten är en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund. Rapporten togs fram genom ett PAF-finansierat projekt via Ålands landskapsregering. 

Föreningen har därefter arbetat för att vidare undersökningar ska göras och för att få myndigheter och den allmänna opinionen att ta till sig behovet av att åtgärder vidtas.

Målet är klart. Nuläget finns beskrivet. 

Rädda Lumparn hoppas denna utredning kan ge grund för berörda aktörer att gå vidare med åtgärder för att förbättra och restaurera detta fantastiska område. 

Klicka här för att lyssna på intervjun

Sidan är under uppbyggnad. Mer information på kommande.