Skyddszon vid Kapellviken

Föreningen var drivande i förverkligandet av en konstruktion av sumpskog/ fosforfälla vid Kapellvikens södra del i Lumparland. En anläggning som fungerar som en integrerad skyddszon bedöms kunna rena minst 60-80 % av näringen i det dikesvatten. Peter Feuerbach har planerat åtgärden. Marken ägs av församlingen och kommunen står som projektledare. Ålandsbanken delfinansierade projektet.