7 december 2022: Diskussionsträff om gipsspridning

Vad kan gipsspridning bidra med som vattenförbättrande åtgärd och för odlingen? Rädda Lumparn bjuder in till ett diskussionsmöte om gips, i samarbete med projektet Smarta Vatten (Ålands Vatten).

Ett diskussionsmöte ger jordbrukarna utrymme för att diskutera olika lösningar och alternativ, dela med sig av sina erfarenheter, upptäcka tillsammans och lyfta fram nya frågor som intresserar. 
 
Diskussionsmötet tar avstamp i gips i och med att piloter gjorts i år, men den verkliga frågan är vilken markförbättring passar bäst just till dina åkrar och dina behov? Gäller det jordförbättringsmedel, vilka andra alternativ har du utöver gipsen – som fiber, strukturkalk eller något helt annat?

Kom med och lyssna och diskutera!

Datum: Onsdagen den 7 december kl. 18.30 
Plats: Ålands Landsbygdscentrum i Jomala

Vill du ha information om den gipsspridning som genomförts på Åland under 2022 eller är du själv intresserad att sprida gips kostnadsfritt under 2023?

Läs mer på: https://raddalumparn.ax/projekt/gips

SLFs informationsblad om gips, strukturkalk och fiber: https://www.slf.fi/wp-content/uploads/GipsFiberStrukturkalkSVE.pdf

Länk till Patricia Wiklunds presentation med tillhörande länkar för mera info finns här >>