29 november 2022: Vassen som markförbättrare (online)

Vassen och jordbruket: Är vass framtidens foder och markförbättrare?
ONLINE TISDAG 29 NOVEMBER kl.14-16

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU pratar vi om erfarenheterna av att skörda vass på Åland och i Sverige. 

Medverkade gjorde: Bengt-Ove Rustas (SLU), Örjan Östman (SLU), Fredrik Holmén (Sjöutsikt) och Patricia Wiklund (Invenire)
 
 
Seminariet är i samarbete med Ålands Vattens projekt Smarta vatten.