Stort intresse för gipsspridning inför hösten 2023

Rädda Lumparn rf koordinerar ett John Nurminens stiftelses (JNS) gipsprojekt på Åland för att uppmuntra åländska lantbrukare att pröva gips som jordförbättringsmedel. Gipsbehandlingen av åkrarna minskar effektivt läckage av fosfor och fasta material i jordbruket och metoden kan bidra till att förbättra tillståndet i de övergödda insjövikarna på Åland.

I avtalet för 2022 fanns ett mål om att sprida gips på 20-30 hektar. Två lantbrukare deltog med sammanlagt 12 hektar. John Nurminens stiftelse önskade förlänga projektet ett år och satte samtidigt in ett nytt mål om 50 hektar. Efter en lyckad informationsspridning och koordinering genom Rädda Lumparn är nu alla avtal för gipsspridning under 2023 skrivna.

Sammanlagt deltar sju lantbruksföretag med 35 skiften om 100 hektar! Det innebär att 400 ton gips förväntas spridas ut under hösten 2023. Områdena finns i Vårdö, Jomala, Finström, Saltvik och Sund.

I samband med spridningen rekommenderas lantbrukarna att lämna en s.k. noll-ruta för att få en jämförelse av markstrukturen efter spridningen. Vattenprover tas kontinuerligt under vår och höst av ÅMHM vid ett av områdena (Gesterby) för att analysera värdena. Där finns även provtagningsresultat från tidigare år.

Läs mer om projektet här