Remissvar på förslag på ny vattenlag

Ålands landskapsregering har begärt synpunkter på förslaget till ny vattenlag. Styrelsen för Rädda Lumparn skickade idag in sitt remissvar, som finns att läsa nedan. Remissvar förslag till vattenlag Rädda Lumparn rf 23.1.2023 Bilaga Remissvar Rädda Lumparn_Bräddningar, Rapport_010121

Anmäl intresse för gipsspridning

Är du jordbrukare och är intresserad av kostnadsfri gipsspridning? Vi hjälper John Nurminens stiftelse att koordinera deras projekt Gipsspridning på Åland under 2022-2023. Ta kontakt med oss för att planera en eventuell gipsspridning i höst, redan nu i januari-februari! Mer information: https://raddalumparn.ax/gips

7 december 2022: Diskussionsträff om gipsspridning

Vad kan gipsspridning bidra med som vattenförbättrande åtgärd och för odlingen? Rädda Lumparn bjuder in till ett diskussionsmöte om gips, i samarbete med projektet Smarta Vatten (Ålands Vatten). Ett diskussionsmöte ger jordbrukarna utrymme för att diskutera olika lösningar och alternativ, dela med sig av sina erfarenheter, upptäcka tillsammans och lyfta fram nya frågor som intresserar.  Diskussionsmötet […]

29 november 2022: Vassen som markförbättrare (online)

Vassen och jordbruket: Är vass framtidens foder och markförbättrare?ONLINE TISDAG 29 NOVEMBER kl.14-16 Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU pratar vi om erfarenheterna av att skörda vass på Åland och i Sverige.  Medverkade gjorde: Bengt-Ove Rustas (SLU), Örjan Östman (SLU), Fredrik Holmén (Sjöutsikt) och Patricia Wiklund (Invenire)  Seminariet är i samarbete med Ålands Vattens projekt Smarta vatten. https://youtu.be/YraCbZdxbeI

14 november 2022: Vasskörd i liten skala (online)

Hur kan vi jobba med våra vikar och stränder? Hur gör vi vassen till en resurs?Välkommen på ett inspirerande webbmöte för stug, mark- och strandägare, vattenlag och övriga intresserade,online måndag 14 november kl. 18-20. Bla. case från Brändö och Saltvik presenteras. Talare var:  Patricia Wiklund, INVENIRE AB projektledare Så in i Vassen och Hungry for Saltvik, […]

14 juni 2022: Dikesvandring i Bertby

I samarbete med föreningen Rädda Bertbyviken arrangerades en dikesvandring med våtmarksexpert Peter Feuerbach tisdagen den 14 juni 2022 kl. 10 i Bertby, Saltvik. Inom ramen för Ålands Vattens projekt Smarta vatten besökte Peter Feuerbach även Rädda Lumparns reningsdamm vid Storängsdikets mynning bakom Ålands Landsbygdscentrum onsdagen den 15 juni 2022 kl 15.00 i Jomala.

23 maj 2022: Årsmöte med studiebesök

Den 23 maj 2022 hölls föreningens årsmöte. Vi började med ett studiebesök till den landbaserade fiskodlingen i Eckerö, efterföljt av middag på Kafé Kalesch, där Rädda Bertbyviken rf berättade om sin verksamhet. På mötet hölls stadgeenliga ärenden.